You are here: Home » Languages » Learning Swahili

Learning Swahili

It shows some few introductory speeches translated from English to Swahili.

english                         =                 swahili
hi, hello, how are you?  =         habari yako?
i am fine                        =            nzuri, njema
what is your name?       =                   unaitwa nani?
my name is brian           =                 naitwa brian
where do you live?       =                  unaishi wapi?
i live in nairobi                =                    naishi nairobi
what is your profession/career? =    unafanya kazi gani?
i am a doctor                             =     mimi ni daktari
what are your hobbies?           =      uraibu wako ni upi?
i like reading                           =       napeda kusoma
i like dancing                            =         ninapenda kucheza
how many are you in your family =    mko wangapi katika familia yenu?
i have five brothers and one sister =   nina kaka watano na dada mmoja

counting

english                            =         swahili
one                                 =       moja
two                                  =     mbili
three                               =   tatu
four                                 =     nne
five                                 =     tano
six                                   =         sita
seven                             =        saba
eight                            =          nane
nine                               =           tisa
ten                               =           kumi

0
Liked it
Powered by Powered by Triond
-->